تقدیرنامه‌ها

تقدیرنامه‌ها

شرکت صدرا ماهان پارسیان خود را وام دار پیشینیان عرصه علم و فناوری دانسته و تلاش می کند تا برای آیندگان ، گامی در جهت استفاده بهتر از علم و تکنولوژی بردارد و در این راه مفتخر به دریافت  افتخارات ، تاییدیه ها و گواهینامه های داخلی و بین المللی بسیاری است که از جمله آنها می توان به  کسب لوح زرین جشنواره یازدهم شیخ بهایی و نیز موفقیت در کسب عنوان برگزیده کشوری پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل اشاره کرد.

زنبیل خرید